Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2017    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 391286

www.epodlasie.com.pl

Szkolenia w Twojej firmie (zamknięte)

Szkolenia zamknięte są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy chcą przeszkolić swój personel z uwzględnieniem własnych potrzeb. Szkolenie zamknięte jest niewątpliwie lepszym rozwiązaniem dla firmy, gdyż pod uwagę brane są nie tylko uwagi dotyczące programu szkolenia, ale także twarde wskaźniki oparte o indywidualną analizę potrzeb szkoleniowych firmy. W tym celu wspólnie z trenerem wykonana jest ankieta badawcza określająca poziom grupy (wskaźnik absorpcji), jej indywidualne potrzeby oraz charakterystykę słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa. W oparciu o takie dane sporządzany jest indywidualny program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i możliwości. Zmianie może ulec jakość szkolenia. Tym samym jakość usługi znacząco wzrasta.

 

 

Organizujemy szkolenia zamknięte w siedzibie firmy bądź "u klienta" dla wydzielonej grupy pracowników w następujących obszarach:


1. Prawo podatkowe (ogólne i szczegółowe prawo podatkowe – zasady opodatkowania osób fizycznych i prawnych, opodatkowanie pracowników, opodatkowanie działalności gospodarczej, podatki lokalne, skutki podatkowe umów, zasady opodatkowania VAT).


2. Obrót nieruchomościami, opodatkowanie obrotu nieruchomościami (umowy sprzedaży nieruchomości, najem, dzierżawa, darowizna, dziedziczenie nieruchomości; zasady opodatkowania poszczególnych czynności).


3. Prawo pracy (czas pracy, wynagrodzenia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, urlopy pracownicze).


4. Prawo gospodarcze (cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów spółek - spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z o.o., spółki akcyjnej, w szczególności kwestii związanych z: zasadami ich zakładania, reprezentacji, odpowiedzialnością za zobowiązania, minimalną wysokością kapitału zakładowego, istotą kapitału zakładowego, zbywaniem udziałów, zadaniami zarządu, rady nadzorczej itp.).


5. Umowy w obrocie gospodarczym (rodzaje umów, obowiązkowe elementy umów, ich forma i skutki, zabezpieczenie umów).


6. Umowy z konsumentami (obowiązki informacyjne przedsiębiorców wobec konsumentów, umowy zawierane na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa).


7. Prowadzenie działalności gospodarczej (rejestracja, możliwe formy prowadzenia działalności, opodatkowanie).


8. Postępowanie administracyjne w praktyce (rozpoznanie sprawy administracyjnej, strony postępowania, postępowania przed organami  I i II instancji).

a także:

 1. Profesjonalna obsługa klienta bezpośrednia i telefoniczna
 2. Profesjonalna sekretarka i asystentka
 3. Skuteczne wystąpienia publiczne i profesjonalny wizerunek
 4. Techniki sprzedaży i pozyskiwanie klientów
 5. Finanse dla niefinansistów
 6. Zatrudnienie, nagradzanie, karanie, zwalnianie pracowników w świetle przepisów prawa pracy
 7. Profesjonalny doradca - elementy współpracy z klientem
 8. Pozyskiwanie klienta
 9. Rozpoznawanie i pokonywanie obiekcji klienta
 10. Przygotowanie, prezentacja i obrona oferty
 11. Profesjonalna sprzedaż
 12. Komunikacja interpersonalna
 13. Zarządzanie czasem
 14. Trening asertywności
 15. Trening antystresowy
 16. Szkolenie z zakresu coachingu
 17. Ochrona danych osobowych
 18. Marketing w firmie
 19. Telemarketing
 20. Szkolenie BHP
 21. HACCP
 22. i inne

Odpłatność za szkolenia oraz kursy uzależniona jest od rodzaju grupy, ilości godzin oraz indywidualnych wymogów klienta. Jesteśmy otwarci i gotowi do negocjacji tematyki, miejsca szkolenia oraz warunków cenowych.

Na szkoleniu zapewniamy:

- opiekę merytoryczną trenera,

- materiały szkoleniowe,

- serwis kawowy,

- certyfikat ukończenia szkolenia.