Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2018    |   

Aktualnoci

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo zotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsuga komputera

ksigowo od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 401293

www.epodlasie.com.pl

Szkolenia zamknite s przeznaczone dla przedsibiorcw, ktrzy chc przeszkoli swj personel z uwzgldnieniem wasnych potrzeb. Szkolenie zamknite jest niewtpliwie lepszym rozwizaniem dla firmy, gdy pod uwag brane s nie tylko uwagi dotyczce programu szkolenia, ale take twarde wskaniki oparte o indywidualn analiz potrzeb szkoleniowych firmy. W tym celu wsplnie z trenerem wykonana jest ankieta badawcza okrelajca poziom grupy (wskanik absorpcji), jej indywidualne potrzeby oraz charakterystyk sabych i mocnych stron przedsibiorstwa. W oparciu o takie dane sporzdzany jest indywidualny program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i moliwoci. Zmianie moe ulec jako szkolenia. Tym samym jako usugi znaczco wzrasta.

Organizujemy szkolenia zamknite w siedzibie firmy bd "u klienta" dla wydzielonej grupy pracownikw w nastpujcych obszarach:


1. Prawo podatkowe (oglne i szczegowe prawo podatkowe ? zasady opodatkowania osb fizycznych i prawnych, opodatkowanie pracownikw, opodatkowanie dziaalnoci gospodarczej, podatki lokalne, skutki podatkowe umw, zasady opodatkowania VAT).


2. Obrt nieruchomociami, opodatkowanie obrotu nieruchomociami (umowy sprzeday nieruchomoci, najem, dzierawa, darowizna, dziedziczenie nieruchomoci; zasady opodatkowania poszczeglnych czynnoci).


3. Prawo pracy (czas pracy, wynagrodzenia, nawizywanie i rozwizywanie stosunku pracy, urlopy pracownicze).


4. Prawo gospodarcze (cechy charakterystyczne dla poszczeglnych rodzajw spek - spki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo ? akcyjnej, z o.o., spki akcyjnej, w szczeglnoci kwestii zwizanych z: zasadami ich zakadania, reprezentacji, odpowiedzialnoci za zobowizania, minimaln wysokoci kapitau zakadowego, istot kapitau zakadowego, zbywaniem udziaw, zadaniami zarzdu, rady nadzorczej itp.).


5. Umowy w obrocie gospodarczym (rodzaje umw, obowizkowe elementy umw, ich forma i skutki, zabezpieczenie umw).


6. Umowy z konsumentami (obowizki informacyjne przedsibiorcw wobec konsumentw, umowy zawierane na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa).


7. Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej (rejestracja, moliwe formy prowadzenia dziaalnoci, opodatkowanie).


8. Postpowanie administracyjne w praktyce (rozpoznanie sprawy administracyjnej, strony postpowania, postpowania przed organami I i II instancji).

a take:

 1. Profesjonalna obsuga klienta bezporednia i telefoniczna
 2. Profesjonalna sekretarka i asystentka
 3. Skuteczne wystpienia publiczne i profesjonalny wizerunek
 4. Techniki sprzeday i pozyskiwanie klientw
 5. Finanse dla niefinansistw
 6. Zatrudnienie, nagradzanie, karanie, zwalnianie pracownikw w wietle przepisw prawa pracy
 7. Profesjonalny doradca - elementy wsppracy z klientem
 8. Pozyskiwanie klienta
 9. Rozpoznawanie i pokonywanie obiekcji klienta
 10. Przygotowanie, prezentacja i obrona oferty
 11. Profesjonalna sprzeda
 12. Komunikacja interpersonalna
 13. Zarzdzanie czasem
 14. Trening asertywnoci
 15. Trening antystresowy
 16. Szkolenie z zakresu coachingu
 17. Ochrona danych osobowych
 18. Marketing w firmie
 19. Telemarketing
 20. Szkolenie BHP
 21. HACCP
 22. i inne

Odpatno za szkolenia oraz kursy uzaleniona jest od rodzaju grupy, iloci godzin oraz indywidualnych wymogw klienta. Jestemy otwarci i gotowi do negocjacji tematyki, miejsca szkolenia oraz warunkw cenowych.

Na szkoleniu zapewniamy:

- opiek merytoryczn trenera,

- materiay szkoleniowe,

- serwis kawowy,

- certyfikat ukoczenia szkolenia.