Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2017    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 391287

www.epodlasie.com.pl

„Komunikacja społeczna”

Czas trwania/ilość godzin: 24 godz.

Tryb szkolenia: zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest:
-    doskonalenie umiejętności komunikowania się;
-    poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej;
-    doskonalenie wiedzy z zakresu współpracy z otoczeniem;
-    trening zachowań asertywnych, czyli poznanie strategii komunikacji asertywnej w kontaktach
zawodowych i prywatnych;
-    podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych;
-    doskonalenie stuki prezentacji i autoprezentacji w rozmowie;
-    doskonalenie wiedzy z zakresu Public relation.

Program nauczania:
I.     Doskonalenie umiejętności komunikowania się
II.    Doskonalenie wiedzy z zakresu współpracy z otoczeniem
III.   Trening zachowań asertywnych
IV.   Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych
V.    Doskonalenie sztuki prezentacji i autoprezentacji
VI.   Doskonalenie wiedzy z zakresu Public relation

W ramach każdego szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgłoszeniach pełnej grupy udzielamy zniżek. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Państwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.