Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2018    |   

Aktualnoci

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo zotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsuga komputera

ksigowo od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 401310

www.epodlasie.com.pl

Czas trwania/ilo godzin: 24 godz.

Tryb szkolenia: zajcia prowadzone s w formie wykadw, wicze.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest:
- doskonalenie umiejtnoci komunikowania si;
- poznanie zasad obowizujcych w komunikacji spoecznej;
- doskonalenie wiedzy z zakresu wsppracy z otoczeniem;
- trening zachowa asertywnych, czyli poznanie strategii komunikacji asertywnej w kontaktach
zawodowych i prywatnych;
- podniesienie kompetencji i umiejtnoci spoecznych;
- doskonalenie stuki prezentacji i autoprezentacji w rozmowie;
- doskonalenie wiedzy z zakresu Public relation.

Program nauczania:
I. Doskonalenie umiejtnoci komunikowania si
II. Doskonalenie wiedzy z zakresu wsppracy z otoczeniem
III. Trening zachowa asertywnych
IV. Podniesienie kompetencji i umiejtnoci spoecznych
V. Doskonalenie sztuki prezentacji i autoprezentacji
VI. Doskonalenie wiedzy z zakresu Public relation

W ramach kadego szkolenia zapewniamy materiay szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgoszeniach penej grupy udzielamy zniek. Istnieje moliwo przeprowadzenia szkolenia w Pastwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.

Kurs koczy si egzaminem wewntrznym oraz wydaniem zawiadczenia ukoczenia kursu wg. wzoru MEN.