Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2017    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 391276

www.epodlasie.com.pl

Ubezpieczenia społeczne w świetle najnowszych zmian

Czas trwania/liczba godz. 35 godz.

Tryb szkolenia: zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń

Program nauczania:
I.    Świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa
II.   Świadczenia krótkoterminowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
III.  Składki i rozliczenia w systemie ubezpieczeń społecznych
IV.  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
V.   Program Płatnik i system SDWI w praktyce

W ramach każdego szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgłoszeniach pełnej grupy udzielamy zniżek. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Państwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.