Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2017    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 391268

www.epodlasie.com.pl

Symfonia Kadry i Płace

Czas trwania – 12 godz.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania programu Symfonia Kadry i Płace Premium.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w działach personalnych na stanowiskach kadrowych lub pracowników administracyjno – biurowych, którzy chcą wykorzystać ten program do prowadzenia i zarządzania płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Szkolenie przeznaczone jest też dla osób, które samodzielnie rozpoczynają pracę z programem i chcą nauczyć się od podstaw zarządzania płacami i kadrami pracowników w firmie.

Program Kursu:
I.    Rozpoczęcie pracy z programem kadry i płace symfonia
-    aktywacja programu
-    charakterystyka okien w programie
-    wstępne ustawienia parametrów pracy z programem
II.   Zakładanie nowej firmy i parametry globalne firmy
III.  Dodawanie okresu płacowego
IV.  Zatrudnianie pracowników
-    wprowadzanie danych personalnych pracownika 
V.   Rejestracja i przechowywanie informacji o pracowniku w firmie i poza firmą,
VI.  Deklarowanie sposobu wynagradzania pracownika - definiowanie szablonów obliczeniowych:
-    wynagrodzenie czasowe ze stawką miesięczną i godzinową,
-    wynagrodzenie prowizyjne,
-    wynagrodzenie akordowe,
-    rejestracja dodatków, zasiłków, premii ,
-    rejestracja potrąceń, świadczeń, zaliczek,
-    wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń.
VII.  Przeliczanie składników płacy,
VIII. Definiowanie i rozliczanie pracownika z urzędem skarbowym i ZUS
-    indywidualne ustalanie zaliczek podatkowych i składek ZUS (wydruk deklaracji ZUS i PIT),
IX.   Sporządzanie raportu o nieobecnościach oraz nadzór nad urlopem,
X.    Definiowanie wzorca wydruku

W ramach każdego szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgłoszeniach pełnej grupy udzielamy zniżek. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Państwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.