Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2018    |   

Aktualnoci

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo zotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsuga komputera

ksigowo od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 401309

www.epodlasie.com.pl

Podatek VAT od podstaw w teorii i praktyce

Czas trwania/ilo godzin: 15 godz.

Cel kursu:

Wyjanienie podstawowych mechanizmw jakimi rzdzi si ustawa o podatku od towarw i usug - gwnie z uwzgldnieniem praktycznej strony stosowania jej przepisw. Wykady bd miay na celu pomoc suchaczom w rzeczywistym zrozumieniu zagadnie zwizanych z podatkiem VAT oraz praktyczn nauk zasad prawidowego wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentw ksigowych, rozliczeniowych oraz sporzdzania deklaracji VAT-7. Szkolenie z zaoenia nie bdzie miao na celu rozstrzygania specyficznych problemw podatku VAT, ktre dla osb bez dugoletniej praktyki s z reguy niewiele mwice, natomiast uwaga bdzie powicona praktycznej wiedzy niezbdnej do zrozumienia funkcjonowania podatku VAT.

Cel kursu zostanie osignity poprzez:

- przyswojenie podstawowej, standardowej wiedzy z zakresu podatku VAT ze szczeglnym uwzgldnieniem najnowszych zmian w zakresie tego podatku

- zdobycie umiejtnoci praktycznych w zakresie sporzdzania dokumentacji podatkowej

Program nauczania:


I. rda prawa w zakresie podatku od towarw i usug (VAT)
II. Omwienie oglnej zasady dziaania podatku od wartoci dodanej - VAT
III. Pojcie podatku naliczonegi i nalenego
IV. Zasada neutralnoci. Przykad rozliczenia prezentujcy w/w zasad
V. Waciwo urzdw skarbowych dla celw podatku VAT
VI. Przedmiot opodatkowania wg ustawy o VAT -omwienie czynnoci wskazanych w ustawie o VAT Omwienie czynnoci wskazanych w ustawie jako podlegajcych opodatkowaniu
VII. Podatnik VAT - kto nim jest?
VIII. Rejestracja do celw podatku VAT. Zgoszenie rejestracyjne VAT-R
IX. Podstawa opodatkowania
X. Stawki podatku VAT
XI. Pojcie powstania obowizku podatkowego
XII. Uregulowania w zakresie odliczania podatku naliczonego
XIV. Zwrot VAT
XV. Zasady dokumentowania operacji dla potrzeb podatku VAT
XVI. Ewidencje dla potrzeb podatku VAT
XVII.Kasy fiskalne - podstawowe zasady
XVIII.Deklaracja VAT - 7 jako kocowe ogniwo rozliczenia podatku VAT.
IX. wiczenia praktyczne

W ramach szkolenia zapewniamy materiay szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgoszeniach penej grupy udzielamy zniek. Istnieje moliwo przeprowadzenia szkolenia w Pastwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.

Kurs koczy si egzaminem wewntrznym oraz wydaniem zawiadczenia ukoczenia kursu wg. wzoru MEN.