Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2017    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 391293

www.epodlasie.com.pl

Podatek VAT od podstaw w teorii i praktyce

Czas trwania/ilość godzin: 15 godz.

Cel kursu:

Wyjaśnienie podstawowych mechanizmów jakimi rządzi się ustawa o podatku od towarów i usług - głównie z uwzględnieniem praktycznej strony stosowania jej przepisów. Wykłady będą miały na celu pomoc słuchaczom w rzeczywistym zrozumieniu zagadnień związanych z podatkiem VAT oraz praktyczną nauką zasad prawidłowego wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych, rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji VAT-7. Szkolenie z założenia nie będzie miało na celu rozstrzygania specyficznych problemów podatku VAT, które dla osób bez długoletniej praktyki są z reguły niewiele mówiące, natomiast uwaga będzie poświęcona praktycznej wiedzy niezbędnej do zrozumienia funkcjonowania podatku VAT.

Cel kursu zostanie osiągnięty poprzez:

- przyswojenie podstawowej, standardowej wiedzy z zakresu podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie tego podatku

- zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej

Program nauczania:


I.     Źródła prawa w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
II.    Omówienie ogólnej zasady działania podatku od wartości dodanej - VAT
III.   Pojęcie podatku naliczonegi i należnego
IV.   Zasada neutralności. Przykład rozliczenia prezentujący w/w zasadę
V.    Właściwość urzędów skarbowych dla celów podatku VAT
VI.   Przedmiot opodatkowania wg ustawy o VAT -omówienie czynności wskazanych  w ustawie o VAT Omówienie czynności wskazanych w ustawie jako podlegających opodatkowaniu
VII.  Podatnik VAT - kto nim jest?
VIII. Rejestracja do celów podatku VAT. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
IX.   Podstawa opodatkowania
X.    Stawki podatku VAT
XI.   Pojęcie powstania obowiązku podatkowego
XII.  Uregulowania w zakresie odliczania podatku naliczonego
XIV. Zwrot VAT
XV.  Zasady dokumentowania operacji dla potrzeb podatku VAT
XVI. Ewidencje dla potrzeb podatku VAT
XVII.Kasy fiskalne - podstawowe zasady
XVIII.Deklaracja VAT - 7 jako końcowe ogniwo rozliczenia podatku VAT.
IX.    Ćwiczenia praktyczne

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgłoszeniach pełnej grupy udzielamy zniżek. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Państwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.