Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2017    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 391261

www.epodlasie.com.pl

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów wspomagana komputerem

Czas trwania kursu - 20 godz.

Część I – zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne

Część II – prowadzenie księgi w systemie informatycznym za pomocą programu do obsługi KPiR ( Rachmistrz GT)

Pogram nauczania:
I.      Podstawy prawne podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podmioty obowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów  i  rozchodów.
II.     Założenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
III.    Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
IV.    Zasady prowadzenia ewidencji. Dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z księgą.
V.     Zaksięgowanie dokumentów w księdze.
VI.    Zamknięcie miesiąca i roku podatkowego. Deklaracje podatkowe.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.