Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2017    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 391263

www.epodlasie.com.pl

Księgowość od A do Z

 

Czas trwania/liczba godz.: 100 godz.

Tryb szkolenia : zajęcia na kursie będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.

Cel kursu: Celem  kształcenia jest podniesienie dotychczasowych bądź nabycie nowych umiejętności, przygotowanie uczestników do zawodu księgowego i pracy w księgowości poprzez:

 • opanowanie umiejętności w zakresie posługiwania się księgowymi dokumentami i korzystania z przepisów prawnych
 • realizacji typowych operacji księgowych,
 • sporządzania dekretacji na kontach,
 • sporządzania zestawień obrotów i sald,
 • naliczania rachunku zysków i strat,
 • sporządzania bilansu, sprawozdań finansowych
 • sporządzania deklaracji PIT, VAT,
 • naliczanie płac
 • rozliczanie się z budżetem - US, ZUS
 • prowadzenia księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Rewizor GT
 • i inne.

Ramowy program nauczania:

I. Podstawy rachunkowości - 25 godz.
-    zasoby majątkowe

-    funkcjonowanie kont bilansowych i niebilansowych

-    formy techniki księgowości

-    dokumentacja księgowa

-    błędy księgowe

-    wynik finansowy

-    ewidencja środków pieniężnych

II. Rachunkowość wspomagana komputerem- 60 godz.

-    inne środki pieniężne

-    rozrachunki publiczno – prawne  z pracownikami

-    obrót materiałowy

-    obrót produktami gotowymi oraz towarowy jednostki

-    aktywa trwałe

-    kapitały własne, fundusze specjalne

-    ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego

-    sprawozdanie finansowe

-    księgowość komputerowa na programie Rewizor GT

III. Rozliczenia z budżetem - 15 godz.

-    rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

-    rozliczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku dochodowego

-    rozliczenie podatku VAT


Szkolenie prowadzą specjaliści z danej dziedziny.

W ramach każdego szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgłoszeniach pełnej grupy udzielamy zniżek. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Państwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.


Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.