Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2017    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 391280

www.epodlasie.com.pl

Księgowość komputerowa ( praca z programem Rewizor GT)

 

Czas trwania/liczba godz.: 30 godzin

Tryb szkolenia: zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń

Program nauczania:
I.      Ogólne informacje o programie finansowo- księgowym
II.     Ustalenie parametrów pracy
III.    Definiowanie, zakładanie kont analitycznych
IV.    Zakładanie kartotek – kontrahenci, pracownicy, rejestr zakupu i sprzedaży VAT
V.     Wprowadzanie danych do kartotek – sposób ich wykorzystania
VI.    Powiązanie kartotek z kontem syntetycznym – zasady, cel.
VII.   Zakładanie kont analitycznych do konta powiązanego z kartoteką
VIII.  Zasady księgowania w systemie F-K
IX.    Opcja FKD w księgowaniu
X.     Opcja FKD – rezygnacja
XI.    Zastosowanie wyróżnienia dla kont rozrachunkowych - znaczenie
XII.   Zasady ewidencji faktur VAT – rejestry zakupu i sprzedaży VAT
XIII.  Opcje F-J-P, F-J-W
XIV.  Księgowanie testowe, zasady, znaczenie
XV.   Zasady sporządzenia bilansu otwarcia
XVI.  Zasady sporządzenia zestawienia obrotów i sald
XVII. Przykład całościowy – ewidencja operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie z zastosowaniem    wyróżnienia
XVIII.Zakładanie kont analitycznych i syntetycznych podczas księgowania , zamkniecie miesiąca
XIX.  Rachunek zysków i strat oraz bilans zamknięcia, sporządzanie sprawozdania.

W ramach każdego szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgłoszeniach pełnej grupy udzielamy zniżek. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Państwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.