Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2017    |   

Aktualności

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo złotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsługa komputera

księgowość od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 391279

www.epodlasie.com.pl

Przeciwdziałanie praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu

Czas trwania/liczba godz.: 1 dzień

Tryb szkolenia : zajęcia na kursie będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.

Cel szkolenia:

- przygotowanie pracowników instytucji finansowych do rozpoznawania transakcji podejrzanych i sposobami  przeciwdziałania procedurom ,, prania brudnych’’ pieniędzy w świetle obowiązującej ustawy z 16 listopada 2000 r.
- szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji obowiązanych, odpowiedzialnych za realizacje zadań wynikających z ustawy; m.in. pracowników audytu, kontroli wewnętrznej, departamentów prawnych, kredytowych itp.
- szkolenie prowadzone jest w formie wykładu interaktywnego oraz licznych dyskusji przez specjalistę z danego zakresu.


Program nauczania:
I.     Zapoznanie z  celem ustawy oraz zasadach jej realizacji
II.    Przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy
III.   Stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF
IV.   Współprac z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
V.    Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu


W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgłoszeniach pełnej grupy udzielamy zniżek. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w Państwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.