Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2018    |   

Aktualnoci

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo zotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsuga komputera

ksigowo od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 401305

www.epodlasie.com.pl

W ramach kursw dla kasjerw walutowych i zotwkowych organizujemy nastpujce szkolenia:


  • Kasjer walutowo - zlotowy

  • Rozpoznawanie waluty PLN

  • Szkolenie z zakresu Przeciwdziaania praniu pienidzy oraz finansowaniu terroryzmu

Kurs kasjera walutowego skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyk, ktrzy chcieliby zdoby okrelone wiadomoci umiejtnoci w tym do osb przygotowujce si do podjcia pracy z dan walut na stanowisku kasjerskim, przede wszystkim w punktach skupu i sprzeday walut oraz osb prowadzcych rozliczenia gotwkowe i dewizowe w firmach i instytucjach szczeglnie w przypadku obiegu gotwkowego banknotw i monet krajowych.

Wymagania stawiane uczestnikom:

  • wyksztacenie min zawodowe,
  • zdolno do czynnoci prawnych,
  • niekaralno za przestpstwa przeciwko mieniu lub inne przestpstwa popenione w celu osignicia korzyci majtkowej.
  • nie wymaga si od uczestnikw wczeniejszego przygotowania teoretycznego czy dowiadczenia zawodowego.