Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2018    |   

Aktualnoci

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo zotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsuga komputera

ksigowo od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 401286

www.epodlasie.com.pl

Agent Celny

,, Agent Celny??- Specjalista ds. celnych

Czas trwania/liczba godz. 100 godz.

Tryb szkolenia: zajcia prowadzone s w formie wykadw i wicze

Tematyka kursu jest niezbdna do podjcia pracy w agencjach celnych, skadach celnych, wolnych obszarach celnych, firm zajmujcych si eksportem i importem, firm przewozowych, spedycyjnych.

Szkolenie jest przeznaczone take dla wszystkim przedsibiorcw uczestniczcych w obrocie towarowym z zagranic oraz firm kooperujcych( firm transportowych), ktrzy staraj si o statut AEO a take o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych

Warunki uczestnictwa w kursie dla osb indywidualnych:

  • ukoczone 18 lat,
  • pena zdolno do czynnoci prawnych,
  • wyksztacenie wysze (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne) lub osoby ktre obsugiway podmioty gospodarcze w zakresie obsugi celnej przez okres minimum 3 lat,
  • wyksztacenie min. rednie (osoby z wyksztaceniem rednim; po ukoczonym kursie mog pracowa jako Specjalista ds. celnych, Asystent/pomocnik agenta celnego bd na innym stanowisku w zakresie prowadzenia spraw, czynnoci celnych !!!!
  • obywatelstwo polskie,
  • niekaralno w zakresie przestpstw dotyczcych mienia i obrotu gospodarczego.

Zajcia prowadz Agenci celni. Zajcia odbywaj si w systemie zaocznym (sobota/niedziela).

W ramach szkolenia zapewniamy materiay szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Kurs koczy si egzaminem wewntrznym oraz wydaniem zawiadczenia ukoczenia kursu wg. wzoru MEN.