Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2018    |   

Aktualnoci

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo zotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsuga komputera

ksigowo od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 401291

www.epodlasie.com.pl

promocja

Podlaskie Centrum Ksztacenia istnieje na rynku instytucji szkoleniowych od wrzenia 2002. Zaoycielem firmy jest in. Helena Starosta - wieloletni wsppracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Biaymstoku, penica funkcj dyrektora placwki. W styczniu 2005 nastpia zmiana personalna w postaci waciciela. Zosta nim mgr Adam Starosta, jednake profil i charakter placwki nie zosta zmieniony. Podlaskie Centrum Ksztacenia prowadzi dziaalno szkoleniow dla osb pragncych sta si konkurencyjnymi zarwno na krajowym jak i midzynarodowym rynku pracy poprzez denie do staego podnoszenia posiadanych kwalifikacji.

Podlaskie Centrum Ksztacenia posiada Akredytacj nadan przez Podlaskiego Kuratora Owiaty

Akredytacja stanowi potwierdzenie, e placwka spenia ustalone wymagania i przyjte kryteria jakoci w procesie ksztacenia. Podlaskie Centrum Ksztacenia zostao wpisane do ewidencji placwek owiaty pozaszkolnej. Posiada rwnie wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Dlaczego my?

Postawilimy na nauczanie w dziedzinach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Obecnie ksztacimy na kilkunastu rnych kierunkach, w przygotowaniu s kolejne. Wysoki poziom ksztacenia gwarantuje starannie wyselekcjonowana kadra dydaktyczna i rzetelno w prowadzeniu zaj Mamy nadziej, e rwnie Pastwu umoliwimy uzyskanie atrakcyjnego zawodu i zwikszenie szans na rynku pracy Unii Europejskiej. Utrzymujemy jako usug na poziomie, ktry nasi klienci bd uznawali za niedostpny w innych placwkach owiatowych na co potwierdzeniem s nasze rekomendacje. Dbamy o dobry wizerunek firmy poprzez profesjonaln obsug suchaczy kursw. Doskonalimy usugi poprzez wspprac i zaangaowanie oraz podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracownikw. Kadziemy nacisk na zatrudnianie i rozwj wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Wszyscy pracownicy i klienci s wspodpowiedzialni za realizacj procesw funkcjonujcych w firmie.

Podlaskie Centrum Ksztacenia organizuje rwnie szkolenia "in company", na zlecenie zakadw pracy (dla caych grup) w zakresie aktualnych zagadnie ekonomiczno-prawnych zgodnie z programem wsplnie ustalanym do specyfiki przedsibiorstwa. Firmy starajce si zdoby przewag konkurencyjn na rynku musz zadba o odpowiedni poziom umiejtnoci pracownikw. Wysoko wykwalifikowana kadra i odpowiednio przeszkoleni pracownicy wpywaj bezporednio na jako oferowanych produktw i usug. Podnoszenie kwalifikacji pracownikw jest zatem dziaaniem pozwalajcym wzmacnia pozycj przedsibiorstwa.

Jestemy realizatorem projektu ?Nauka, zawd, praca ? perspektywy dla Podlasia? finansowanego ze rodkw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spoecznego i budetu pastwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego; polegajcym na bezpatnym przeszkoleniu 45 osb z wojewdztwa Podlaskiego na temat ?Efektywnej sprzeday?. Wsppracujemy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Biaymstoku przy organizacji Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej.